درباره کتاب

طرفدار کدومی؟

آیا برای بزرگترین تغییرات در تاریخ اخیر بشر آماده هستید؟ آینده‌نگاری با انسان‌گرایی در کار جدید و پیشگامانه‌ی مشاهده‌ی انتقادی گرد لئونهارد ملاقات می‌کند، که درباره‌ی مگا شیفت‌های متعددی بحث می‌کند که نه تنها جامعه و اقتصاد، بلکه ارزش‌ها و زیست‌شناسی ما را به‌طور اساسی تغییر می‌دهند. هر کجا که در مقیاس بین تکنومانیا و نوستالژی دنیای گمشده ایستاده اید، این کتابی است برای به چالش کشیدن، تحریک، هشدار و الهام بخشی.


.PDF را دانلود کنید
.ePub را دانلود کنید
.mobi را دانلود کنید

2222222 asdasdasd
3333333 asdasdasd

Cookies & Policy

By using this site you agree to the placement of cookies in accordance with our terms and policy.